تپه عماد

تپه عماد

تپه عماد دارای چشم اندازی بسیارزیباست بنجوی که به قسمت عمداه ای از روستا که دربین دودره واقع شده است مشرف می باشدوعموما مراسم آتش بازی چهارشنبه سوری از دیرباز دراین مکان برگزار می شده است.به نقل از بزرگان روستا سابقا زمینها وباغات این تپه متعلق به شاعرمعاصر عمادخراسانی بوده است.

درباره نویسنده