رودخانه خرم دره

خرم دره

رودخانه خرم دره

خرم درهرودخانه خرم دره ازکوه های بینالود سرچشمه می گیرد .درمسیر این رودخانه سد معروف کاهو دولت اباد احداث شده  واز آب فراوان این رودخانه زمینهای کشاورزی , باغات ودشت پهناور این روستا آبیاری می شود.هوای دلپذیرهمراه با طبیعت زیبای مسیر رودخانه , وجود درختان سپیدار ,چنار وگونه های مختلف پوشش گیاهی این روستا را از سایر روستا های اطراف در منطقه متمایز نموده ویکی از جاذبه های گردشگری روستا بشمار می رود.

درباره نویسنده