اماکن دیدنی

برنامه باشگاه کاویان برای پیمایش زشک به کاهو

روستای زشک: روستای زشک در امتداد جنوب شرقی رشته کوه بینالود و در سرچشمۀ درۀ شاندیز و در 30 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده است. عبارت زشک برگرفته از زو اشک به معنی چشمه های جوشان است. وجود چشمه سارهای منحصر ...
0

برج سرهنگ

قلعه و برج سرهنگ، این قلعه از لحاظ موقعیت جغرافیایی بر روی تپه‌ای واقع در محله بالا باغ کاهو قرار دارد. دامنه این تپه دارای درختانی کهنسال و زیبا می‌باشد. این قلعه در حدود صد سال قدمت دارد و متعلق ...
0

سرو کاهو

سرو کاهو که نماد استقامت و آزاده گی است دارای قدمت بسیار دیرینه می باشد . نمای این سرو زیبا به گونه است که از همه طرف شبیه به نقشه میهن عزیزمان ایران است. این سرو زیبا که در حاشیه جاده کاهو (بین روستای هاشم آباد وکاهو ...
0

تپه عماد

تپه عماد دارای چشم اندازی بسیارزیباست بنجوی که به قسمت عمداه ای از روستا که دربین دودره واقع شده است مشرف می باشدوعموما مراسم آتش بازی چهارشنبه سوری از دیرباز دراین مکان برگزار می شده است.به نقل از بزرگان روستا ...
0
خرم دره

رودخانه خرم دره

رودخانه خرم دره ازکوه های بینالود سرچشمه می گیرد .درمسیر این رودخانه سد معروف کاهو دولت اباد احداث شده  واز آب فراوان این رودخانه زمینهای کشاورزی , باغات ودشت پهناور این روستا آبیاری می شود.هوای دلپذیرهمراه با طبیعت زیبای مسیر ...
0

رودخانه فریز

این رودخانه که آغل گربه درمسیر آن قرار دارد همچون رودخانه خرم دره از کوههای بینالود سرچشمه گرفته و زمینهای کشاورزی و باغاتی مشهور به باغات میگ را مشروب می سازد . رودخانه خرم دره ورودخانه فریز درمحلی بنام دورودخانگی ...
0