آرشیو نویسنده: مدیر کاهو

خرم دره

رودخانه خرم دره

رودخانه خرم دره ازکوه های بینالود سرچشمه می گیرد .درمسیر این رودخانه سد معروف کاهو دولت اباد احداث شده  واز آب فراوان این رودخانه زمینهای کشاورزی , باغات ودشت پهناور این روستا آبیاری می شود.هوای دلپذیرهمراه با طبیعت زیبای مسیر ...
0

رودخانه فریز

این رودخانه که آغل گربه درمسیر آن قرار دارد همچون رودخانه خرم دره از کوههای بینالود سرچشمه گرفته و زمینهای کشاورزی و باغاتی مشهور به باغات میگ را مشروب می سازد . رودخانه خرم دره ورودخانه فریز درمحلی بنام دورودخانگی ...
0
عماد خراسانی

عماد خراسانی

عماد خراسانی در سال 1300 در روستای کاهو از توابع مشهد به دنیا آمد و از دوازده سالگی به سرودن شعر پرداخت. کوهی که عماد اکثر اوقات بربلندای آن شعر می سرود به کوه عماد مشهور است که مشرف به تمام ...
0
محمد آقاتی

شیخ محمد آقاتی(موذن)

شیخ محمد آقاتی روحانی، قاری قرآن و مؤذن خراسانی بود. وی قدیمی ترین مؤذن برجسته و صاحب سبک آستان قدس رضوی و از پیش‌کسوتان تلاوت اذان در رادیوی ایران بود. او صاحب یکی از مشهورترین اذانهای تلاوت شده در یک قرن اخیر است ...
0